Problemy  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Wady wymowy


      Mowa jest podstawowym narzędziem komunikowania się, decyduje ona o powodzeniach szkolnych, pozwala formułować myśli, wyrażać własne sądy. Podczas pierwszych pięciu lat życia dziecka podlega ona bardzo dynamicznym procesom rozwojowym. Dlatego wczesne, profesjonalne wsparcie rodziców i ich dziecka ma wyjątkowo wysoką wartość, mierzoną sukcesami terapeutycznymi. Zachęcamy w związku z tym do jak najwcześniejszych konsultacji, jeżeli tylko coś w rozwoju mowy dziecka zaniepokoi. Dlatego chętnie spotykamy się z przedszkolakami, jak również maluchami dwuletnimi, trzyletnimi, itp.

      Pragniemy zwrócić uwagę, iż rozwój mowy u dzieci wyznaczają kolejno po sobie następujące etapy. Prawidłowy rozwój mowy dziecka można podzielić na następujące stadia:

 • krzyk (narodziny),
 • głużenie (6 tygodni),
 • gaworzenie (6 miesięcy),
 • wzory intonacji (8 miesięcy),
 • wypowiedzi jednowyrazowe (12 miesięcy),
 • wypowiedzi dwuwyrazowe (18 miesięcy),
 • formy odmiany wyrazów (24 miesiące),
 • pytania, przeczenia (27 miesięcy),
 • budowanie rzadkich konstrukcji (5 lat) i
 • dojrzałe mówienie (10 lat).
 • Opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych stadiów mowy nie powinny przekraczać 6 miesięcy.

  Alarmujące są również nieprawidłowości w nabywaniu poszczególnych głosek oraz ich wadliwa artykulacja:

 • niepokojące jest, gdy dziecko 3-letnie nie wymawia głosek środkowojęzykowych (ś, ź, ć, dź) oraz tylnojezykowych (k, g),
 • dziecko 4-letnie powinno posiadać umiejętność wypowiadania głosek przedniojęzykowo-zębowych (s, z, c, dz),
 • w wieku 5 lat ostatecznie utrwala się artykulacja głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych (sz, rz, cz, dż) oraz trudnej dla dziecka
       głoski r,
 • niepokoić powinny w każdym wieku wadliwe artykulacje, np. język między zębami podczas wymawiania n, l, s itp.,
        "francuskie" r, itp.


 •       Diagnoza i terapia logopedyczna na terenie naszej poradni jest zawsze poszerzona o aspekt psychologiczny. Widzimy potrzebę jednoczesnego oddziaływania na pozajęzykowe sfery rozwoju dziecka, ma to decydujący wpływ na przebieg terapii, sprawia, iż dzieci stają się zaangażowanymi uczestnikami "żmudnych ćwiczeń logopedycznych".
        Wieloaspektowe badanie pozwala również udzielić odpowiedzi, określić strategię pomocy w sytuacji, gdy występują inne problemy w komunikowaniu się, np. niepłynność mówienia. Analizujemy i oceniamy ogólny rozwój mowy w kontekście globalnego funkcjonowania dziecka. Pozwala to zapobiec wtórnym problemom, umożliwia wykrycie szerszych trudności, w których opóźniony rozwój mowy, wadliwa artykulacja itp. były tylko jednym z symptomów.