Pomagamy rozwiązać  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Rodzaje problemów


Specyficzne problemy,  z którymi spotykają się rodzice i nauczyciele:

  • trudności związane z rozwojem psychomotorycznym i emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym,
  • trudności w uczeniu się czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
  • trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia),
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD),
  • zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD)
  • trudności emocjonalne (tiki, nerwice szkolne, depresja dziecięca)
  • wady wymowy,
  • trudności w planowaniu i wyborze kariery szkolnej i zawodowej.

Dominika Markowska - psycholog, podczas diagnozyEwa Cybulska - pedagog oraz Agnieszka Licht - psycholog w gabinecie zawodoznawczym