Materiały do pobrania  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
Druki do pobrania
W formacie .doc

-Zgłoszenie do badań 

-Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego

-Zaświadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego

-Zaświadczenie lekarskie do wydania opinii w sprawie objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

-Druk dla rodziców ubiegających się o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

-Druk dla dyrektora przedszkola, szkoły, placówki wnioskującego o ponowną diagnozę.

-Wniosek o przekazanie karty .doc


W formacie .pdf

-Zgłoszenie do badań

-Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego

-Zaświadczenie lekarskie do kszta³cenia specjalnego

-Zaświadczenie lekarskie do wydania opinii w sprawie objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

-Druk dla rodziców ubiegających się o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

-Druk dla dyrektora przedszkola, szkoły, placówki wnioskującego o ponowną diagnozę.

-Wniosek o przekazanie karty .pdf