Porady  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Porady dla rodziców


Rodzicu pamiętaj!

 • kochaj, ale wymagaj,
 • okazuj dziecku swoje uczucia,
 • przekazuj dziecku pozytywne informacje o nim (pochodz±ce zarówno od ciebie jak i osób trzecich),
 • dostrzegaj wszystkie osi±gnięcia dziecka, nawet bardzo drobne,
 • doceniaj nawet niedokończone dzieło dziecka,
 • zanim skrytykujesz, pozwól dziecku wyja¶nić,
 • zachowaj umiar w udzielaniu pomocy przy odrabianiu lekcji,
 • przerzuć na dziecko odpowiedzialno¶ć za jego naukę,
 • pozwól dziecku podejmować decyzje o dodatkowych zajęciach i innych sprawach,
 • pozwól dziecku wybrać kierunek rozwoju i wspieraj je w tym,
 • pozwól dziecku poczuć jego sukces,
 • pokaż dziecku korzy¶ci płyn±ce ze spróbowania swoich sił w nowej dziedzinie - i nie naciskaj dłużej,
 • okazuj dziecku swoj± wiarę w jego sukces,
 • nie stawiaj poprzeczki na miarę własnych ambicji,
 • zaufaj dziecku i okazuj mu to zaufanie,
 • naucz się rozmawiać z dzieckiem,
 • naucz się słuchać dziecka,
 • nie monologuj,
 • rozmawiaj z dzieckiem wtedy, gdy panujesz nad swoimi emocjami,
 • nie obarczaj dziecka poczuciem winy,
 • wyszukuj pozytywy w każdej sytuacji,
 • okazuj zainteresowanie zamiast kontrolować,
 • nie mów "nigdy", "wszystko" i "zawsze".

 • Ogólne zasady pracy umysłowej ucznia (nie tylko z dysleksj±):

 • dobierz czas pracy w domu (odrabiania lekcji, uczenia się i ćwiczeń terapeutycznych) taki, aby była to codziennie
        ta sama godzina, np. 16:30,
 • dokonuj starannego przegl±du materiałów z lekcji z dnia "dzisiejszego" wyobrażaj±c sobie to, co działo się na lekcji,
        gdy ten materiał był omawiany (obrazy, dĽwięki, głos nauczyciela), możesz też gło¶no wypowiadać przypominane
        sobie kwestie (słowa nauczyciela i kolegów),
 • poukładaj zadania domowe do odrabiania (z "dzisiaj") według następuj±cej kolejno¶ci: od przedmiotów najtrudniejszych
        i najbardziej nie lubianych do łatwych i lubianych,
 • podczas układania zadań do odrabiania przygotuj wszystkie potrzebne materiały (np. słowniki, encyklopedie, atlasy, klej,
        kredki, itp.) tak, aby nie biegać po mieszkaniu "w połowie zdania" - tracisz czas i denerwujesz się,
 • między zadaniami z poszczególnych przedmiotów rób krótkie przerwy (5 minut, nie dłużej) na gimnastykę i napicie się soku,
        nie zajmuj się niczym innym!,
 • podczas odrabiania zadań stosuj techniki uczenia się omawiane na zajęciach i zawarte w zestawie ćwiczeń dla ucznia
        z dysleksj±, np. mapy umysłowe, schematy, wykresy, kolor czerwony i ten, który lubisz, itp.,
 • podczas pakowania plecaka na dzień następny zastosuj punkt 2. wł±czaj±c do powtórki odrobione przez Ciebie lekcje.


 • Je¶li wprowadzisz te zasady jako rytuał nauka zacznie zabierać Ci coraz mniej czasu i zacznie sprawiać przyjemno¶ć i satysfakcję.

  Opracowanie: Ewa Bodnar, pedagog-terapeuta