Materiały 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Materiały dla nauczycieli do wykorzystania na zajęciach z uczniami


W formacie Microsoft PowerPoint

Program zajęć reintegruj±cych w szkołach     Materiały dla nauczycieli do wykorzystania na spotkaniach z rodzicami


W formacie Microsoft Word

Edukacja w czasach kwarantanny - lekcje wychowawcze     


W formacie Microsoft PowerPoint

Komunikacja interpersonalna     

Motywowanie dzieci do nauki     Szanowni Państwo klikaj±c na powyższe linki do materiałów możemy otworzyć je lub skopiować.

Uwagi:

1. Większo¶ć przegl±darek internetowych nie otwiera bezpo¶rednio plików w formacie Microsoft Word oraz PowerPoint. Natomiast pozwala je skopiować po ukazaniu się okna dialogowego. Warunkiem dalszego wykorzystania zamieszczonych materiałów jest dysponowanie odpowiednimi aplikacjami firmy Microsoft (Word oraz PowerPoint w wersji od 2007).

2. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w powyższym tek¶cie s± zastrzeżonymi dla ich wła¶cicieli i zostały użyte wył±cznie w celu identyfikacji.