Materiały 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Materiały do pobrania


Prezentacja pogadanki (w formacie ppt - Microsoft Office PowerPoint)      

10 Zasad Bezpieczeństwa Młodzieży w wakacje      

10 zasad ostrożnego randkowicza      

Bezpieczne wakacje - inf. dla ucznia      

Bezpieczne wakacje - rodzice      

Je¶li szukasz miło¶ci za po¶rednictwem Internetu      

NARKOTYKI TWÓJ WYBÓR      

Prezentacja Bezpieczny wypoczynek (w formacie pptx - Microsoft Office PowerPoint 2007)      

Ważne przepisy      


Klikaj±c na powyższe linki do materiałów na konferencję możemy otworzyć je lub skopiować.

Uwaga: Niektóre przegl±darki internetowe ¶ci±gaj± pliki PowerPoint kompresuj±c je w locie do archiwum zip. Archiwa takie nie zostan± automatycznie uruchomione jako pliki PowerPoint.
Wystarczy wtedy (po ich ¶ci±gnięciu) zmienić nazwę rozszerzenia odpowiednio z "zip" na "ppsx" lub "pptx" (Office 2007 lub "pps" i "ppt" we wcze¶niejszych wersjach pakietu Office).

Uwaga:
Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w powyższym tek¶cie s± zastrzeżonymi dla ich wła¶cicieli i zostały użyte wył±cznie w celu identyfikacji.