O nas  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Nasze sukcesy


Niektóre z naszych sukcesów

 • włączyliśmy się do ogólnopolskich przesiewowych badań słuchu i wzroku według programów "Słyszę, Widzę, Mówię" organizowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
 • jako pierwsi w województwie zachodniopomorskim rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla rodziców zastępczych i adopcyjnych według programu PRIDE; przeprowadziliśmy już 7 edycji szkoleń,
 • założyliśmy Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji,
 • założyliśmy Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Kreatywności,
 • zorganizowaliśmy  III Ogólnopolską Sesję  Naukowo-Metodyczną Polskiego Stowarzysze-
  nia Kreatywności, pt. "Psychopedagogiczne dylematy nauczania twórczości" z udziałem naukowców i członków stwowarzyszenia z całej Polski,
 • uzyskaliśmy granty na szkolenia rodzin zastępczych i adopcyjnych z funduszy Unidea "Unicredit Foundation",  jako jedyna poradnia w Polsce.


 • 1. Projekt Gimnastyka umysłu

  Z dumą informujemy, iż dobiegła końca realizacja projektu Gimnastyka umysłu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt Gimnastyka umysłu realizowany był przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  na  terenie wszystkich - 33  Szkół Podstawowych Powiatu Stargardzkiego i obejmował realizację specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla uczniów mających trudności w uczeniu się oraz pomoc logopedyczną.

 • 857 uczniów i uczennic rozpoczęło udział w terapeutycznych zajęciach grupowych.
 • Zajęcia ukończyło 96,85% uczniów, z czego:
 • 36,9% stanowiły dziewczęta
 • 53,7% uczniów i uczennic pochodziła z terenów wiejskich
 • Uzyskano wyraźny postęp w zakresie umiejętności czytania i liczenia u uczestników
 • 86 uczniów zostało poddanych indywidualnej diagnozie logopedycznej, dla 64 spośród nich przygotowano indywidualne logopedyczne programy terapeutyczne

 •                                                                         

                       Zespół prowadzący: Ewa Bodnar, Małgorzata Maciejewska, Piotr Jarząbek  2. Projekt Zamień pięści na słowa

  Z dumą informujemy, iż dobiegła końca realizacja projektu Zamień pięści na słowa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt Zamień pięści na słowa realizowany był przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  na  terenie wszystkich - 15  Gimnazjów Powiatu Stargardzkiego i obejmował realizację specjalistycznych treningów dla uczniów wykazujących trudności w zachowaniu - Treningu Zastępowania Agresji.

 • 983 uczniów i uczennic rozpoczęło udział w Treningu Zastępowania Agresji.
 • Zajęcia ukończyło 97,25% uczniów, z czego:
 • 40% stanowiły dziewczęta
 • 46,6% uczniów i uczennic pochodziła z terenów wiejskich
 • Uzyskano wyraźny postęp w zakresie umiejętności radzenia sobie z własną złością.

  Uczniowie i uczennice, którzy ukończyli udział w projekcie nabyli również nowych umiejętności społecznych, które umożliwiają im lepsze rozwiązywanie sytuacji trudnych zarówno w szkole, jak i w ich środowisku rodzinnym.

 •                                                                         

                       Zespół prowadzący: Halina Orzechowska, Elżbieta Stefaniak, Piotr Jarząbek

           Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu "Zamień pięści na słowa" jest umieszczone w zakładce Wydarzenia/Aktualności.

  W związku z zakończeniem projektów ich strony internetowe nie są już publikowane w sieci, ale mogą być udostępnione zainteresowanym w formie archiwalnej.