BIP
 Ochrona danych
 osobowych
 Dane adresowe
 Dni i godziny otwarcia
 Kierownictwo poradni
 Podstawy prawne
 Struktura poradni
 Budżet
 Oferty pracy
 Kontrole
 Redakcja
 Statystyki


    Sekretariat czynny:

    Codziennie w dni robocze, z wyjątkiem sobót w godz. od 7.30 do 15.30


    Pracownicy merytoryczni poradni pracują:

    Codziennie w dni robocze, z wyjątkiem sobót w godzinach ustalanych indywidualnie


    Dyrektor przyjmuje interesantów z zewnątrz poradni:

    W poniedziałki w godz. od 8.00 do 9.00
UWAGA:
O okresie trwania pandemii koronawirusa Poradnia funkcjonuje,
tak jak podano w nagłówku portalu internetowego Poradni.
Prosimy o zapoznanie się z tym ogłoszeniem

Link do strony internetowej Poradni

     Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-15    19:21:00                            Poprzednia wersja strony

       Redakcja strony:
       Osoba odpowiedzialna za treść: Urszula Lewtak - dyrektor poradni
       Wprowadził: Jan Osiejuk - informatyk poradni