BIP
 Ochrona danych
 osobowych
 Dane adresowe
 Dni i godziny otwarcia
 Kierownictwo poradni
 Podstawy prawne
 Struktura poradni
 Budżet
 Oferty pracy
 Kontrole
 Redakcja
 Statystyki


     Kontrole:

        - Wewnętrzne

        - Zewnętrzne

   Na początku lipca 2011r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie  została przeprowadzona ewaluacja, której celem było zebranie infor-
 macji i ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w załącz-
 niku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009r.
 w sprawnie nadzoru pedagogicznego.

   Opis całej ewaluacji zamieszczony jest tutaj (kliknij)     Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-15    19:28:00                          Poprzednia wersja strony

       Redakcja strony:
       Osoba odpowiedzialna za treść: Urszula Lewtak - dyrektor poradni
       Wprowadził: Jan Osiejuk - informatyk poradni