BIP
 Ochrona danych
 osobowych
 Dane adresowe
 Dni i godziny otwarcia
 Kierownictwo poradni
 Podstawy prawne
 Struktura poradni
 Budżet
 Oferty pracy
 Kontrole
 Redakcja
 Statystyki       Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września
  2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budzetów
  jednostek samorządu terytorialnego (...) - Dz.U. poz.1911 z późniejszymi zmianami
  publikujemy niżej w formie plików PDF sprawozdania finansowe poradni.
       W celu zapoznania się z tymi publikacjami należy kliknąć poniżej na odpowiedni
  link do sprawozdania poradni:

    -Bilans jednostki budżetowej.

    -Rachunek zysków i strat jednostki.

    -Zestawienie zmian funduszu jednostki.

     Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-8   11:03:00                            Poprzednia wersja strony
       Redakcja strony:

       Osoba odpowiedzialna za treść: Urszula Lewtak - dyrektor poradni
       Wprowadził: Jan Osiejuk - informatyk poradni