BIP
 Dane adresowe
 Dni i godziny otwarcia
 Kierownictwo poradni
 Podstawy prawne
 Struktura poradni
 Budżet
 Oferty pracy
 Kontrole
 Redakcja
 Statystyki


    Sekretariat czynny:

    Codziennie w dni robocze, z wyjątkiem sobót w godz. od 7.30 do 15.30


    Pracownicy merytoryczni poradni pracują:

    Codziennie w dni robocze, z wyjątkiem sobót w godzinach ustalanych indywidualnie


    Dyrektor przyjmuje interesantów z zewnątrz poradni:

    W poniedziałki w godz. od 8.00 do 9.00
     Data ostatniej modyfikacji: 20`8-05-5    13:23:00

       Redakcja strony:
       Osoba odpowiedzialna za treść: Urszula Lewtak - dyrektor poradni
       Wprowadził: Jan Osiejuk - informatyk poradni